Historiikki

Lahden Myyntimiehet ry:n 35 v. historiikki, joka on ensiesitetty ja julkaistu Lahden Myyntimiesten 35-vuotisjuhlassa 7.3.1970.

Puolen neljättä vuosikymmentä sitten pantiin alulle Lahden myyntimiesten paikallinen järjestötoiminta. Lokakuun 21. päivänä 1934 pidettiin valmistava kokous ja parin viikon kuluttua eli 4.11. pidettiin Puistohotellissa kokous, jossa perustettiin Suomen Kauppaedustajien Liiton Lahden osasto. Perustavassa kokouksessa oli vain kymmenen osanottajaa, sillä siitä ei ollut ilmoitettu sanomalehdissä, vaan miehet oli kerätty henkilökohtaisin kutsuin. Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Tamminen, joka valittiin myös osaston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin L. Lehtinen, I. E. Tainio, E. Salonen, A. Laine ja Jalmari Kohtala sekä varajäseniksi O. Väänänen, A. Ryhänen ja T. Heiniö.

Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti niin, että se kymmenen vuoden kuluttua oli 74, kahdenkymmenen vuoden paalulla 247 ja vuonna 1964 puolestaan 285 jäsentä. Tällä hetkellä (1969 lopussa) on jäsenmäärämme jo 330. Valtaosa on tietysti miehiä, ja vielä niin myöhään kuin 1962 osaston johtokunta teki päätöksen, että naishenkilöitä ei puolleta osaston ja keskusjärjestön jäseniksi. Tämä päätös on sittemmin kumottu ja osastolla on nykyisin kolme naisjäsentä.

Jäsenjärjestömme puheenjohtajina ovat toimineet seuraavat henkilöt: Esko Tamminen 1934 – 1935, T. Heiniö 1936, Väinö Kaskinen 1936 – 1937, Uuno Kettunen 1938 – 1942, Jussi Pelli 1943, Uuno Kettunen 1944, Einari Kanto 1945 – 1947, Artturi Paldanius 1948 – 1949, Uuno Havukainen 1950, Ilmari Kaarlonen 1951 – 1956, Tapani Heikuri 1957 – 1959, Reino Koskenranta 1960 – 1962, Heikki Kolu 1963 – 1964. Paavo Simola 1965 – 1966, Erkki Holtari 1967 – 1968, Erkki Arvila 1969 ja Tauno Arjoranta 1970 ja edelleen. Jäsenjärjestön kunniapuheenjohtajaksi on vuonna 1956 kutsuttu Ilmari Kaarlonen.

Osaston rahavarat kasvoivat alkuun hyvin verkkaan. Juhlien, myyjäisten ja arpajaisten avulla saatiin kokoon toimintaan tarvittavat markat. Vastamyyntimieskunnan yhtymisen jälkeen, osastomme saatua IKL:n varainhoitokunnalta jäsenmääräänsä edellyttämän osuutensa, osaston talous vahvistui tuntuvasti.

Ohjelmatoimikunta on jatkuvasti juhlin ja tempauksin kartuttanut kassaamme. Rahoja ei ole pidettypankkitilillä inflaation kalvettavana, vaan ne on sijoitettu osakkeisiin tai muuten tuottavasti ja turvallisesti. Vuonna 1954 esim. ostimme 100.000 markalla valtion tielainaobligaatioita. Vuonna 1955 osasto osti Kirkkokatu 1:stä 76 neliön asunto-osakkeen. Mutta emme vain kerää mammonaa, vaan olemme olleet myös antavana puolena. Keskusjärjestön sosiaalirahastoon on vuosittain lahjoitettu erisuuruisia summia. Vuosittain on jäsenille jaettu myyntimies-stipendejä.

Koulutustoiminta on ollut koko ajan vilkasta, kenties tärkein työmuoto koko toiminta-ajan. Osaton tähtihetkiä on ollut 13. – 14.8.1949 Lahdessa järjestetty Suomen Myyntimiehet ry:n liitto- ja kesäkokous, mikä oli sekä osanottajamäärältään, että ohjelmaltaan yksi onnistuneimpia myyntimiesten suurtilaisuuksia kautta aikojen.

Urheilutoiminta on ollut monipuolista: Hiihto, jalkapallo, keilailu ja lentopallo ovat olleet etutilalla ja näissä lajeissa on kilpailtu sekä jäsenten kesken, että naapuriosastojenvälisissä tai valtakunnallisissa myyntimieskilpailuissa. Vuonna 1963 aloitettiin suuren suosion saavuttaneet autojen perheajot, joita on jatkettu aina keväisin.

Meillä on Lahden Liikeväki ry:n kanssa sopimus, että myyntimiehet ovat saaneet käyttää Joutmajan rantasaunaa kesäisin.
Naisjaoston perustava kokous pidettiin 6.11.1950 Oululaisessa. Jaoston ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Hellä Tuovinen ja sihteerinä Aino Inkinen. Naisjaosto on tukenut osastoa monin rahalahjoituksin ja se on myös lahjoittanut osastolle lipun. Lipun naulaus, luovutus ja vihkiminen tapahtui vuosikokouksessa 25.2.1962. Naisjaoston jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 20 ja sen puheenjohtajana on Inkeri Karlsson.

Lahden Myyntimiehet ry:n johtokunnan kokoonpano on nykyisin (vuoden 1969 lopulla) seuraava: puheenjohtaja Tauno Arjoranta, sihteeri Matti Sipilä, varainhoitaja Unto Patjas sekä jäsenet Jorma Helen, Erkki Holtari, Pertti Huotari, Toivo Lahelma, Reino Ruoti ja Jyrki Tuovinen.

Myyntimiehen asema on tullut tärkeämmäksi vuosi vuodelta. On varmaa, että myyntityö tulee tulevaisuudessa kätkemään piiriinsä sellaisia aloja, joita me emme edes tunne tänäpäivänä. Me nykyiset Lahden Myyntimiehet ry:n jäsenet olemme kiitollisia niille kaukokatseisille kauppaedustajille, jotka aikaansaivat yhdistyksemme syntymisen. Tämä ei kuitenkaan saa tuudittaa meitä tämän päivän myyntimiehiä siihen harhaluuloon, että kaikki olisi jo tehty puolestamme. Meidän tulee entistä tarmokkaammin kehittää järjestötoimintaamme. 1970-luvusta on tuleva markkinoinnin vuosikymmen. Me elämme tänään yhteiskunnassa, joka kaataa joka puolella raja-aitoja eikä vähiten meidän ammatissamme. Ne ovat seikkoja, jotka antavat 70-luvun myyntimiehelle haasteen, ja oikeita myyntimiehiä ovat ne, jotka sen haasteen ottavat vastaan.

Näin kirjoitti Topi tekemässään Lahden Myyntimiehet ry:n 35 v historiikissa.

Puheenjohtajat 1934–2014

Tamminen Esko 1934–1935
Kaskinen Väinö 1936–1937
Kettunen Uuno 1938–1942 ja 1944
Peili Jussi 1943
Kanto Einari 1945–1947
Paldanius Artturi 1948–1949
Havukainen Uuno 1950
Kaarlonen Ilmari 1951–1956
Huikuri Tapani 1957–1959
Koskenranta Reino 1960–1962
Kolu Heikki 1963–1964
Simola Paavo 1965–1966
Holtari Erkki 1967–1968
Arvila Erkki 1969
Arjoranta Tauno 1970–1971
Helen Jorma 1972–1973
Hillo Risto 1974–1975
Koli Pentti 1976–1978
Haverinen Veijo 1979–1980
Tuovinen Jyrki 1981–1982
Markku Pentti 1983–1986
Mentula Olli 1987–1988
Malola Tauno 1989–1995
Silander Leif 1996–1999
Korpela Jari 2000–2007
Jokinen Juha 2008–2012
Luomalahti Sari 2013–2021
Nyman Mika 2022-2023
Jarkko Tuovinen 2024-